ï»?HTML>±¦²©ÆåÅÆ×îа汾£ºé™•è¥¿å¼€å…ƒåˆ¶è¯æœ‰é™å…¬å?/TITLE> <META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=gb2312"> <STYLE type=text/css> TABLE { FONT-SIZE: 12px; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 18px } A:link { FONT-WEIGHT: bold; COLOR: #ff0000; TEXT-DECORATION: none } A:visited { FONT-WEIGHT: bold; COLOR: #ff0000; TEXT-DECORATION: none } A:hover { FONT-WEIGHT: bold; COLOR: #ff0000; TEXT-DECORATION: underline } BODY { MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px; background-color:#97E6B8; } .style3 { color: #010D57; font-size: 14px; font-weight: bold; } .td02b { background-color: #F0F5FD; padding-top: 8px; padding-bottom: 8px; padding-right: 4px; padding-left: 4px; } .td03b { padding-top: 8px; padding-bottom: 8px; padding-right: 4px; padding-left: 4px; } .style9 { color: #000000; font-weight: bold; } .style193 { COLOR: #ff0000 } .style11 { COLOR: #ff7700 } .style4 { FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 14px; COLOR: #ff6600 } .style13 {color: #FFFFFF} .style14 {color: #000000} </STYLE> <META content="MSHTML 6.00.3790.186" name=GENERATOR> </HEAD> <BODY> <table width="900" border="0" height="70px" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" > <tr height=70px> <td background="/ctemp/c_0/jxfrt/banner.jpg" height=70px align=center valign="middle"> <h2 style="font-size:36px;color:#62B203;font-weight:bolder;margin-top:20px;">±¦²©ÆåÅÆ×îа汾£ºé™•è¥¿å¼€å…ƒåˆ¶è¯æœ‰é™å…¬å?/h2> </td> </tr> </table> <table width="900" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bgcolor="#f4f4f4"> <tr> <td> <img src="http://916.3355023.com/pics/28678_1185.jpg"/> </td> </tr> </table> <table width="900" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td style="background-image:url(/ctemp/c_0/jxfrt/24_bj.jpg);" align="left"><img src="http://916.3355023.com/pics/47635_1227.jpg"/></td> </tr> </table> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=900 align=center border=0> <TBODY> <TR> <TD> <TABLE cellSpacing=0 borderColorDark=#ffffff cellPadding=0 width=100% align=center bgColor=#ffffff borderColorLight=#ffcc00 border=0><TBODY><TR><TD width=24 height=24><img src="http://916.3355023.com/pics/61666_1077.jpg"/><br></A>  <br></div></TD> <TD width="540" align="center" valign="top"><TABLE width="100%" height="253" border=1 align=center cellPadding=2 cellSpacing=1 borderColorLight=#cccccc borderColorDark=#ffffff><TBODY> <TR><TD width="24%" bgColor=#eaeaea><div align="center" class="style9">ã€?STRONG>药品名称</STRONG>ã€?/div></TD><TD width="76%" height=42 bgColor=#eaeaea><span class="style3">双氯芬酸钠盐酸利多卡因注射液</span></TD></TR> <TR> </TR> <TR><TD height="31" bgColor=#f5f5f5><div align="center"><SPAN class=style9>【药品类别ã€?/SPAN></div></TD><TD bgColor=#f5f5f5> 抗感染药</TD></TR><TR><TD height="32" bgColor=#f5f5f5><div align="center">ã€?STRONG>药品功能</STRONG>ã€?/div></TD><TD bgColor=#f5f5f5>本品为镇痛药。严重炎症或退行性风湿病ï¼?br> 类风湿性关节炎、强直性脊椎炎、关节炎ã€?br> 脊椎关节病、疼痛性脊椎综合症、关节外的风湿病ã€?br> 急性痛风发作。肾绞通和胆绞通。损伤或术后的疼痛ã€?br> 炎症和肿胀ã€?/TD></TR><TR><TD bgColor=#eaeaea>ã€?STRONG>药品说明</STRONG>ã€?/TD><TD bgColor=#eaeaea>本品为镇痛药,<br> 广泛用于下列疾病引起的疼ç—? è‚Œè‚‰ã€å…³èŠ‚、关节囊ã€?br> 滑液囊、腱、腱鞘和腰脊椎的炎症ï¼?br> 关节变性和关节外风湿病引起的疼痛ã€?br> 如慢性风湿性关节炎、关节炎、关节病的椎骨脱位ã€?br> 关节粘连性脊椎炎、软组织风湿、滑囊炎、肌腱炎ã€?br> 腰痛、坐骨神经痛、颈椎综合征和某些神经炎ã€?br> 神经疼痛的病例ã€?nbsp;急性痛风发作ã€?nbsp;非风湿炎症的疼痛等ã€?br> 用法用量:成人通常每日一次,每次一支,在臀部限肌注ï¼?br> 严重者可每天注射两次,每次一支,间隔为几小时ï¼?br> 变换注射部位给药ã€?nbsp;<br> 产品特点 1.新型的强力镇痛注射液 <br>          2.生产厂家少,利润空间大,易中æ ?nbsp;</TD> </TR><TR bgcolor="#F5F5F5"></TR> </TBODY></TABLE><a href="/zhaoshang/20043/0108298.shtml" target="_blank" ><br><img src="http://916.3355023.com/pics/61639_0567.jpg"/><br></A>  <br></div></TD> <TD width="540" align="center" valign="top"><TABLE width="100%" height="253" border=1 align=center cellPadding=2 cellSpacing=1 borderColorLight=#cccccc borderColorDark=#ffffff><TBODY> <TR><TD width="24%" bgColor=#eaeaea><div align="center" class="style9">ã€?STRONG>药品名称</STRONG>ã€?/div></TD><TD width="76%" height=42 bgColor=#eaeaea><span class="style3">盐酸吡硫醇注射液</span></TD></TR> <TR> </TR> <TR><TD height="31" bgColor=#f5f5f5><div align="center"><SPAN class=style9>【药品类别ã€?/SPAN></div></TD><TD bgColor=#f5f5f5> 循环系统用药</TD></TR><TR><TD height="32" bgColor=#f5f5f5><div align="center">ã€?STRONG>药品功能</STRONG>ã€?/div></TD><TD bgColor=#f5f5f5>本品适用于脑外伤后遗症ã€?br> 脑炎和脑膜炎后遗症等的头晕胀痛、失眠、记忆力减退ã€?br> 注意力不集中、情绪变化的改善;亦用于脑动脉硬化ã€?br> 老年痴呆性精神症状ã€?/TD></TR><TR><TD bgColor=#eaeaea>ã€?STRONG>药品说明</STRONG>ã€?/TD><TD bgColor=#eaeaea>1.高效脑代谢改善药物,增加脑血流供应,提高记忆力; <br>          2.适用科室多,临床易推广,市场容量巨大ï¼?br>          3.政策优惠,支持有力,市场保护严密,营销管理规范ï¼?nbsp;<br>          4.国家医保乙类488ã€?/TD> </TR><TR bgcolor="#F5F5F5"></TR> </TBODY></TABLE><a href="/zhaoshang/20043/0108299.shtml" target="_blank" ><br><img src="http://916.3355023.com/pics/69213_1419.jpg"/><br></A>  <br></div></TD> <TD width="540" align="center" valign="top"><TABLE width="100%" height="253" border=1 align=center cellPadding=2 cellSpacing=1 borderColorLight=#cccccc borderColorDark=#ffffff><TBODY> <TR><TD width="24%" bgColor=#eaeaea><div align="center" class="style9">ã€?STRONG>药品名称</STRONG>ã€?/div></TD><TD width="76%" height=42 bgColor=#eaeaea><span class="style3">氢溴酸右美沙芬咀嚼片</span></TD></TR> <TR> </TR> <TR><TD height="31" bgColor=#f5f5f5><div align="center"><SPAN class=style9>【药品类别ã€?/SPAN></div></TD><TD bgColor=#f5f5f5> 呼吸系统用药</TD></TR><TR><TD height="32" bgColor=#f5f5f5><div align="center">ã€?STRONG>药品功能</STRONG>ã€?/div></TD><TD bgColor=#f5f5f5>本品为中枢性镇咳药ã€?br> 适用于感冒、急性或慢性支气管炎、支气管哮喘ã€?br> 咽喉炎、肺结核以及其它上呼吸道感染引起的干咳ã€?/TD></TR><TR><TD bgColor=#eaeaea>ã€?STRONG>药品说明</STRONG>ã€?/TD><TD bgColor=#eaeaea> 1.急性咳嗽:急性上呼吸道炎症(如感冒等)或气管、支气管炎症所致的咳嗽 <br>           2.慢性咳嗽:慢性呼吸道疾病,如慢支、支气管扩张、慢性肺脓肿,空洞型肺结核等ã€?nbsp;<br>           3.干性咳嗽:多见于急性咽炎、急性支气管炎、胸膜炎,轻症结核初期ã€?nbsp;<br>           4.湿性咳嗽:有痰液的咳嗽,建议配合祛痰药使用ã€?br> 用法用量:咀嚼服用。成人每æ¬?5-30mgï¼?-6片),一æ—?-4次;<br> 儿童按每日每公斤体重1mg氢溴酸右美沙芬计算,åˆ?-4次服用,<br> 或遵医嘱ã€?nbsp;</TD> </TR><TR bgcolor="#F5F5F5"></TR> </TBODY></TABLE><a href="/zhaoshang/20043/0108300.shtml" target="_blank" ><br><img src="http://916.3355023.com/pics/41295_1182.jpg"/><br></A>  <br></div></TD> <TD width="540" align="center" valign="top"><TABLE width="100%" height="253" border=1 align=center cellPadding=2 cellSpacing=1 borderColorLight=#cccccc borderColorDark=#ffffff><TBODY> <TR><TD width="24%" bgColor=#eaeaea><div align="center" class="style9">ã€?STRONG>药品名称</STRONG>ã€?/div></TD><TD width="76%" height=42 bgColor=#eaeaea><span class="style3">麻黄止嗽胶囊</span></TD></TR> <TR> </TR> <TR><TD height="31" bgColor=#f5f5f5><div align="center"><SPAN class=style9>【药品类别ã€?/SPAN></div></TD><TD bgColor=#f5f5f5> 化痰/止咳/平喘è?/TD></TR><TR><TD height="32" bgColor=#f5f5f5><div align="center">ã€?STRONG>药品功能</STRONG>ã€?/div></TD><TD bgColor=#f5f5f5>解表散寒,宣肺化痰,止咳平喘ã€?br> 用要主于治疗感冒风寒,无汗鼻塞,咳嗽痰喘ã€?/TD></TR><TR><TD bgColor=#eaeaea>ã€?STRONG>药品说明</STRONG>ã€?/TD><TD bgColor=#eaeaea>1.2009年新药,独家产品,市场竞争小ï¼?br>          2.中药治疗感冒、咳嗽、气喘及合并症状,疗效显著,副作用小ï¼?br>          3.利润空间大,市场销量巨大;<br>          4.长线操作品种,市场易上量ï¼?br>          5.优惠的代理政策,丰厚的利润空间ã€?br>          6.独家区域代理,严格的市场保护ï¼?br>         å…¨ç¨‹é”€å”®è·Ÿè¸ªï¼Œå®Œå–„的售后服务ã€?/TD> </TR><TR bgcolor="#F5F5F5"></TR> </TBODY></TABLE><a href="/zhaoshang/20043/0108301.shtml" target="_blank" ><br><img src="http://916.3355023.com/pics/41836_0911.jpg"/><br></A>  <br></div></TD> <TD width="540" align="center" valign="top"><TABLE width="100%" height="253" border=1 align=center cellPadding=2 cellSpacing=1 borderColorLight=#cccccc borderColorDark=#ffffff><TBODY> <TR><TD width="24%" bgColor=#eaeaea><div align="center" class="style9">ã€?STRONG>药品名称</STRONG>ã€?/div></TD><TD width="76%" height=42 bgColor=#eaeaea><span class="style3">莱葛颗粒</span></TD></TR> <TR> </TR> <TR><TD height="31" bgColor=#f5f5f5><div align="center"><SPAN class=style9>【药品类别ã€?/SPAN></div></TD><TD bgColor=#f5f5f5> 开çª?理气/治风è?/TD></TR><TR><TD height="32" bgColor=#f5f5f5><div align="center">ã€?STRONG>药品功能</STRONG>ã€?/div></TD><TD bgColor=#f5f5f5>运脾祛痰,活血化瘀。用于高血压病(Ⅱ期)痰湿<br> 夹瘀症。症见头晕、头重、胸闷、腹胀、舌暗苔腻,脉弦滑等ã€?/TD></TR><TR><TD bgColor=#eaeaea>ã€?STRONG>药品说明</STRONG>ã€?/TD><TD bgColor=#eaeaea>运脾祛痰,活血化瘀ã€?br> 用于高血压病(Ⅱ期)痰湿夹瘀证ã€?br> 症见头晕、头重、胸闷、腹胀、舌暗苔腻、脉弦滑等ã€?nbsp;<br>          1、用于中重度高血压的治疗ã€?nbsp;<br>          2、用于高血脂高血粘的辅助治疗ã€?nbsp;<br>          3、用于高血压病心、脑ã€?br>             è‚¾ä»¥åŠè§†ç½‘膜血管等并发症的预防和治疗ã€?br>          4、用于各种类型继发性高血压的辅助治疗ã€?nbsp;<br>          5、用于降压间歇期疗效的巩固,使血压保持平稳,<br>             é•¿æœŸæœç”¨å¯æ ¹æ²»é«˜è¡€åŽ‹ç—…ã€?/TD> </TR><TR bgcolor="#F5F5F5"></TR> </TBODY></TABLE><a href="/zhaoshang/20043/0108302.shtml" target="_blank" ><br><img src="http://916.3355023.com/pics/50925_0453.jpg"/><br></A>  <br></div></TD> <TD width="540" align="center" valign="top"><TABLE width="100%" height="253" border=1 align=center cellPadding=2 cellSpacing=1 borderColorLight=#cccccc borderColorDark=#ffffff><TBODY> <TR><TD width="24%" bgColor=#eaeaea><div align="center" class="style9">ã€?STRONG>药品名称</STRONG>ã€?/div></TD><TD width="76%" height=42 bgColor=#eaeaea><span class="style3">妇康宁片</span></TD></TR> <TR> </TR> <TR><TD height="31" bgColor=#f5f5f5><div align="center"><SPAN class=style9>【药品类别ã€?/SPAN></div></TD><TD bgColor=#f5f5f5> 妇科用药</TD></TR><TR><TD height="32" bgColor=#f5f5f5><div align="center">ã€?STRONG>药品功能</STRONG>ã€?/div></TD><TD bgColor=#f5f5f5>本品为妇科痛经类非处方药药品ï¼?br> 功能主治调经养血,理气止痛。用于气血两亏,经期腹痛ã€?/TD></TR><TR><TD bgColor=#eaeaea>ã€?STRONG>药品说明</STRONG>ã€?/TD><TD bgColor=#eaeaea>1.OTC调经养血,理气止痛的良药ï¼?br>          2.疗效确切,安全可靠,市场销量巨大ã€?/TD> </TR><TR bgcolor="#F5F5F5"></TR> </TBODY></TABLE><a href="/zhaoshang/20043/0108303.shtml" target="_blank" ><br><img src="http://916.3355023.com/pics/440_1036.jpg"/><br></A>  <br></div></TD> <TD width="540" align="center" valign="top"><TABLE width="100%" height="253" border=1 align=center cellPadding=2 cellSpacing=1 borderColorLight=#cccccc borderColorDark=#ffffff><TBODY> <TR><TD width="24%" bgColor=#eaeaea><div align="center" class="style9">ã€?STRONG>药品名称</STRONG>ã€?/div></TD><TD width="76%" height=42 bgColor=#eaeaea><span class="style3">醋氯芬酸肠溶胶囊</span></TD></TR> <TR> </TR> <TR><TD height="31" bgColor=#f5f5f5><div align="center"><SPAN class=style9>【药品类别ã€?/SPAN></div></TD><TD bgColor=#f5f5f5> 抗感染药</TD></TR><TR><TD height="32" bgColor=#f5f5f5><div align="center">ã€?STRONG>药品功能</STRONG>ã€?/div></TD><TD bgColor=#f5f5f5>骨关节炎、类风湿性关节炎和强直性脊椎炎等引èµ?br> 的疼痛和炎症的症状治疗ã€?/TD></TR><TR><TD bgColor=#eaeaea>ã€?STRONG>药品说明</STRONG>ã€?/TD><TD bgColor=#eaeaea>1.国家二类新药,新一代强力镇痛药 ï¼?nbsp; <br> <br>          2.肠溶胶囊在肠道溶解,吸收更充分,副反应更小,<br> 全国独家剂型 ï¼?br> <br>          3.使用科室广泛,容易上量;<br> <br>          4.销售通路广泛:医院和药店都能大量走货ï¼?/TD> </TR><TR bgcolor="#F5F5F5"></TR> </TBODY></TABLE><a href="/zhaoshang/20043/0108304.shtml" target="_blank" ><br><img src="http://916.3355023.com/pics/73475_0959.jpg"/><br></A>  <br></div></TD> <TD width="540" align="center" valign="top"><TABLE width="100%" height="253" border=1 align=center cellPadding=2 cellSpacing=1 borderColorLight=#cccccc borderColorDark=#ffffff><TBODY> <TR><TD width="24%" bgColor=#eaeaea><div align="center" class="style9">ã€?STRONG>药品名称</STRONG>ã€?/div></TD><TD width="76%" height=42 bgColor=#eaeaea><span class="style3">消癌平片</span></TD></TR> <TR> </TR> <TR><TD height="31" bgColor=#f5f5f5><div align="center"><SPAN class=style9>【药品类别ã€?/SPAN></div></TD><TD bgColor=#f5f5f5> 肿瘤用药</TD></TR><TR><TD height="32" bgColor=#f5f5f5><div align="center">ã€?STRONG>药品功能</STRONG>ã€?/div></TD><TD bgColor=#f5f5f5>抗癌,消炎,平喘ã€?br> 用于食道癌、胃癌、肺癌,对大肠癌、宫颈癌ã€?br> 白血病等多种恶性肿瘤,亦有一定疗效,亦可配合放疗ã€?br> 化疗及手术后治疗。并用于治疗慢性气管炎和支气管哮喘ã€?/TD></TR><TR><TD bgColor=#eaeaea>ã€?STRONG>药品说明</STRONG>ã€?/TD><TD bgColor=#eaeaea>抗癌,消炎,平喘ã€?nbsp;<br>        1.直接杀灭癌细胞,抑制癌细胞扩散,不损伤正常细胞ï¼?br> 用于食道癌、胃癌、肝癌、肺癌、贲门癌、结肠癌、宫颈癌ã€?br> 白血病、淋巴瘤等多种恶性肿瘤的治疗. <br>        2.提高机体对放疗、化疗的耐受性,减轻放疗ã€?br> 化疗的毒副作用,用于放疗、化疗及手术后治疗ã€?nbsp;<br>        3.消炎,对抗组胺对平滑肌的收缩血管作用, <br> 用于慢性气管炎和支气管哮喘的治疗ã€?br> 用法用量:口服,一æ¬?ï½?0片,一æ—?次ã€?/TD> </TR><TR bgcolor="#F5F5F5"></TR> </TBODY></TABLE><a href="http://<µ±Ç°ÓòÃû/">Ì«×ÓÓÎÏ·¹ÜÀíϵͳ</a></span><br> </B></div></TD> </TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE><table border="1" width="100%" style="text-align: center"> <tr> <td><a href="http://www.898.3366503.com/">å©Óþ¿Í»§¶Ë</a></td> <td><a href="http://www.409.1133802.com/">ÒøºÓÕæÇ®ÍøÕ¾¿ª»§</a></td> <td><a href="http://www.919.3838607.com/442/">ɳÁúÓéÀÖ¹«Ë¾ÍøÖ·</a></td> <td><a href="http://www.267.1133017.com/">À×»ð»áÔ±µÇ¼</a></td> <td><a href="http://www.777.3838446.com/">´óÎ÷Ñ󵼺½×î¸ß·µË®</a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://www.36g.2255067.com/">132²ÊƱºÓ±±¿ì3</a></td> <td><a href="http://www.904.2255039.com/">¶ÄÇ®ÓéÀÖ´úÀí</a></td> <td><a href="http://www.5x2.1166082.com/">¸£µÂÕýÉñ¹ú¼Êapp</a></td> <td><a href="http://www.64h.1818206.com/">ȤӮÓéÀÖ126</a></td> <td><a href="http://www.ex6.3535038.com/">ºã´ï¹ú¼Êƽ̨ÊÖ»ú°æÏÂÔØ</a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://www.p57.3355703.com/">ÀÖ»¢¹ú¼Ê¿ª»§ÓÅ»Ý</a></td> <td><a href="http://www.232.3377477.com/">É격138ÕæǮƽ̨</a></td> <td><a href="http://www.586.1155820.com/">»·ÑǹÙÍøÏßÉÏ</a></td> <td><a href="http://www.665.2233201.com/">ÑÇÖÞ³ÇÅ®ÓÅMGµç×Ó</a></td> <td><a href="http://www.451.3355370.com/">²ÊƱ´óʦÏÂÔØ</a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://www.3838037.com/hgappzmdbk/">»Ê¹ÚappÔõô´ò²»¿ª</a></td> <td><a href="http://www.3355029.com/ylgyzylgw/945/">¶¥¼âÓÎÏ·Õ¼³É</a></td> <td><a href="http://www.1122630.com/">É격±£ÏÕ°Ù¼ÒÀÖ</a></td> <td><a href="http://www.wbb33.com/">É격µÇ¼Æ÷ÏÂÔصÇÈë</a></td> <td><a href="http://www.3838085.com/">É격ÊÖ»úÔõôÓÎÏ·</a></td> </tr> </table> </body></HTML>